Mr. Ultrafino & Darryl Baalki

Mr. Ultrafino, DJ Rádia1, selektor, producent a hudební sběratel dostal před časem příležitost ujmout se rozsáhlého archivu hudebníka, spisovatele a filozofa Darryl Baalkiho. Po několika letech třídění zdánlivě nekonečného archivu, rekonstrukce nahrávek, samplů, smyček a hudebních témat  začíná Mr. Ultrafino odkrývat hloubky hudebního odkazu neuvěřitelně produktivního, ale notoricky nepřístupného Baalkiho.

Mr. Ultrafino is a Prague Radio1 DJ, selector, producer and music collector. He recently acquired a vast archive of an immensely productive but notoriously secretive musician / writer / philosopher Darryl Baalki. After several years of digging through the seemingly endless tape archives and reconstructing mr. Baalkis recordings, loops, samples and snippets, Mr.Ultrafino starts to reveal the depths of this musical treasure chest.